Mitä/lyhytterapia
 • Lyhytterapia on lyhytkestoista ja tehokasta.
 • Heti alussa terapialle asetetaan selkeä tavoite.
 • Tapaamisia on yleensä kerran viikossa joko vastaanotolla tai etänä.
 • Tapaamiskertojen välissä tehtävillä harjoitteilla voidaan tehostaa terapiaprosessia.
 • Hoito on yksilöllisesti kohdennettua ja se suunnitellaan arjen toimintakykysi edistämiseksi. 
 • Terapiassa arjen hallintaa parannetaan opettelemalla mm.
  • tunteiden säätelyä
  • ongelmanratkaisutaitoja
  • selviytymiskeinoja
Milloin/lyhytterapia
 • Ahdistus- ja masennustiloissa
 • Kun arki ei suju
  • työtehtävissä
  • opiskelussa
  • neuropsykiatristen häiriöiden kanssa
  • eri elämänvaiheissa työn ja perheen yhteensovittamisessa
 • unihäiriöissä
 • ylipainon  ja kehonkuvan häiriöissä
 • aineriippuvuuksissa
 • toiminnallisissa somaattisissa oireissa
 • kiputilojen hoidon osana
 • Sopii usein Kela-terapiaa
  • odottaville asiakkaille terapiaprosessin aloittamiseen tai 
  • Niille, jotka eivät täytä Kelan terapialle asetettuja vaatimuksia.
Vaikuttavuus/lyhytterapia

Mahdollisimman varhain aloitetulla lyhytterapialla voidaan saada tuloksia jo muutamalla terapiakäynnillä. Lyhytterapia on tehokas hoitomuoto työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen, josta on runsaasti tutkimusnäyttöä.

Lyhytterapia on tehokas hoito myös Käypä hoito –suosituksien mukaan.

Varhaisella ja oikea-aikaisella lyhytterapialla parannetaan arjen hallintaa ja toimintakykyä. 

 • Tämä
  • parantaa vointia 
  • estää ongelmien pahentumisen ja kasaantumisen
  • mahdollistaa työssä, opinnoissa ja arjessa jaksamisen
Mitä/Nepsy-valmennus
 • Kuntouttava tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan yksilöllisten neuropsykiatristen haasteiden, kuten AD(H)D:n kanssa kamppailevien arjen sujuvuutta.
 • Harjaannutetaan toiminnanohjauksen taitoja
 • Otetaan haltuun opiskelu ja työelämässä sekä arjessa tarvittavia toimintatapoja ja taitoja voimavarakeskeisesti.
 • Sovittua, tavoitteellista, suunnitelmallista.
 • Ajallisesti rajattua
 • Mahdollistaa kiinnittymistä työhön tai opiskeluun
 • Kuntoutujan omien voimavarojen löytämiseen ja saavuttamiseen tähtäävää
Milloin/Nepsy-valmennus
 • Impulssien säätelyyn
 • Toimivan minuuden haltuun ottamiseksi
 • Arjen ja vapaa-ajan hallitsemiseksi
 • Opiskelun ongelmien selättämiseen
 • Sosiaalisten taitojen syventämiseen
 • Osatavoitteiden asettamiseen ja itsensä palkitsemiseen
 • Itsestä huolehtimiseen
Vaikuttavuus/Nepsy-valmennus
 • Neuropsykiatrista valmennusta suositellaan ADHD:n Käypä hoito -suosituksissa.
 • Mahdollistaa yksilön elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantumista
 • Itsetuntoa ja -ohjautuvuutta vahvistavaa
 • Mitä varhemmin kyetään estämään neuropsykiatrisista oireista kärsivän ihmisen ongelmien syveneminen ja erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon ajautuminen, sitä tehokkaammin vähennetään inhimillistä kärsimystä sekä taloudellisten kustannusten kasvua.

Miten

Terapiaan ja valmennukseen pääsee sujuvasti ilman lääkärikäyntiä, lähetettä tai diagnoosia.

Terapiassa ja nepsy-valmennuksessa käsittelemme asioita ehdottoman luottamuksellisesti, enkä kirjaa keskusteluissa esiin tulleita seikkoja sähköisille alustoille.

Tarjoan terapiaa ja valmennusta vastaanottotilassa Helsingin Meilahdessa erinomaisten liikenneyhteyksien päässä.

Terapiavastaanotolla on mukana pieni terapiakoira-Poju, mikäli haluat.

Tarjoan myös etäterapiaa, jolloin asiakkaakseni voi tulla mistäpäin tahansa. Etäterapiassa voimme ottaa videoyhteyden tietokoneella tai puhelimitse.

Käyntikerta 99€ (sisältäen alv 24%) á 45 min.